ระบบกรองน้ำใช้ภายในบ้าน

เครื่องกรองน้ำ 5ขั้นตอน รุ่น ธรรมดา

เครื่องกรองน้ำ 5ขั้นตอน
​ รุ่น ธรรมดา

ราคา 1,650 บาท
​ฟรีจัดส่ง!!!

– PP  5ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย ฝุ่นตะกอน สนิมเหล็ก
– Block Carbon ทำหน้าที่ กรองกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์
–  Resin ทำหน้าที่ ลดความกระด้างของน้ำ ดักจับหินปูน
– Carbon GAC ทำหน้าที่ ดูดกลิ่น สารหนู สารเคมี
– Post carbon ดูดกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ สารอันตรายที่ปนเปื่อนมากับท่อ

เครื่องกรองน้ำ 5ขั้นตอน รุ่น Ceramic

เครื่องกรองน้ำ 5ขั้นตอน
​ รุ่น Ceramic

ราคา 1,800 บาท
​ฟรีจัดส่ง!!!

– Ceramic  0.5ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย ฝุ่นตะกอน สนิมเหล็ก
– Block Carbon ทำหน้าที่ กรองกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์
–  Resin ทำหน้าที่ ลดความกระด้างของน้ำ ดักจับหินปูน
– Carbon GAC ทำหน้าที่ ดูดกลิ่น สารหนู สารเคมี
– Post carbon ดูดกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ สารอันตรายที่ปนเปื่อนมากับท่อ

เครื่องกรองน้ำ 5ขั้นตอน รุ่น UF-ไส้กรองเกรดพรีเมี่ยม

เครื่องกรองน้ำ 5ขั้นตอน
​ รุ่น UF-ไส้กรองเกรดพรีเมี่ยม

ราคา 2,500 บาท
​ฟรีจัดส่ง!!!

– PP  5ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย ฝุ่นตะกอน สนิมเหล็ก
– Block Carbon ทำหน้าที่ กรองกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์
–  Resin ทำหน้าที่ ลดความกระด้างของน้ำ ดักจับหินปูน
​ – UF Membrane กรองสารแขวนลอย ฝุ่นตะกอน มีความล่ะเอียด 0.01ไมครอน
– Carbon USA ทำหน้าที่ ปรับค่าสมดุลของน้ำ กลิ่น และสารเคมี

เครื่องกรองน้ำ 7ขั้นตอน รุ่น UF-CARBON

เครื่องกรองน้ำ 7ขั้นตอน
​ รุ่น UF-CARBON

ราคา 3,000 บาท
​ฟรีจัดส่ง!!!

– PP  5ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย ฝุ่นตะกอน สนิมเหล็ก
– Block Carbon ทำหน้าที่ กรองกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์
–  Resin ทำหน้าที่ ลดความกระด้างของน้ำ ดักจับหินปูน
– Carbon GAC ทำหน้าที่ ดูดกลิ่น สารหนู สารเคมี
– UF Membrane กรองสารแขวนลอย ฝุ่นตะกอน มีความล่ะเอียด 0.01ไมครอน
– Post carbon ดูดกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ สารอันตรายที่ปนเปื่อนมากับท่อ
– Carbon USA ทำหน้าที่ ปรับค่าสมดุลของน้ำ กลิ่น และสารเคมี

เครื่องกรองน้ำ 7 ขั้นตอน รุ่น UF-น้ำแร่

เครื่องกรองน้ำ 7 ขั้นตอน
​รุ่น UF-น้ำแร่ 

ราคา 3,200 บาท
​ ฟรีจัดส่ง!!!

 – PP  5ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย ฝุ่นตะกอน สนิมเหล็ก
– Block Carbon ทำหน้าที่ กรองกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์
–  Resin ทำหน้าที่ ลดความกระด้างของน้ำ ดักจับหินปูน
– Carbon GAC ทำหน้าที่ ดูดกลิ่น สารหนู สารเคมี
– UF Membrane กรองสารแขวนลอย ฝุ่นตะกอน มีความล่ะเอียด 0.01ไมครอน
– Minerlizer เสริมสร้างแร่ธาตุในน้ำ ทำให้น้ำมีรสนุ่มนวลขึ้น
– Carbon USA ทำหน้าที่ ปรับค่าสมดุลของน้ำ กลิ่น และสารเคมี

เครื่องกรองน้ำระบบRO กำลังการผลิต 600 / 1,200 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำระบบRO
​ กำลังการผลิต 600 / 1,200 ลิตรต่อวัน
ราคา 14,500/16,500 บาท

***ฟรีถัง PE 100ลิตร

  ขั้นตอนที่1 PP กรองฝุ่นตะกอน สนิม สารแขวงลอย ทราย
ขั้นตอนที่2 คาร์บอน กรองกลิ่น คลอรีน สี สารอินทรี สารเคมี ที่ปนมากับน้ำ
ขั้นตอนที่3 เรซิ่น ดักจักหินปูน ลดความกระด้างของน้ำ
ขั้นตอนที่4 PP กรองฝุ่นตะกอน สนิม สารแขวงลอย ทราย
ขั้นตอนที่5 ไส้กรอง เมมเบรน ความล่ะเอียดของไส้กรอง0.0001ไมครอน
​  ขั้นตอนที่6 Post คาร์บอน ดักจับ กลิ่น ปรับความความสมดุลของน้ำ

ปรึกษา & สอบถามรายละเอียด & ทำใบเสนอราคา